Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis – RPK SHČSP dne 5.května 2010 v Písku.

Zápis – RPK SHČSP dne 5.května 2010 v Písku.

 

Přitomní: Ing. Hošák, Ing. Pellar, Ing. Holík, Odložil, Fiala

 

1. Předvýběr a licentace hřebců

Dne 5.5.2010 proběhl v areálu Zemského hřebčince v písku I. předvýběr hřebců do PK ČSP sekce malý kůň (MK). A následně i licentací – výběr k plemenitbě.

V komisi byl předsedající Ing. Hošák, dále inspektor Ing. Holík a členové RPK ČSP

 p. Adolf  Odložil a p. Aleš Fiala.

 

Předvedeni byli celkem 4 hřebci:

Little Lord – holštýnský teplokrevník -  hodnocen  8, 8 bodů

Quite Regal – anglický plnokrevník    -  hodnocen  7, 4 bodů

Atrej  -  Shagya arab                            - hodnocen  7, 6 bodů

1338 O´Bajan IV.- CZ- Shagya arab   - hodnocen  8, 8 bodů

 

Licentační kritéria podle nového ŘPK ČSP splnili hřebci  Quite Regal a 1338 O´Bajan IV.

U zbývajících hřebců, po souhlasu s majiteli, bude licentováni provedeno po doložení sportovní výkonnosti, či u hřebce Little Lord po absolvování výkonnostních zkoušek.

 

Dále byl předveden pro kategorii pony hřebec Topík, plemenné příslušnosti německý jezdecký pony, který byl ohodnocen známkou 8,1 bodů a který po úspěšném absolvování výkonnostních zkoušek získá oprávnění k plemenitbě.

 

Všichni předvedení hřebci byli náležitě upraveni (včetně předvádějících i personálu) a velmi dobře připraveni.

Celá akce byla vysoce profesionálně připravena za nemalé pomoci Ing. Pellara a zaměstnanců Zemského hřebčince v Písku.

Zástupci SCHČSP všem zúčastněným poděkovali a těší se na další spolupráci při budování tohoto plemene.

 

2, Příjem nových členů

Přihlášku poslal pan Mojmír Fiala, kde při rozhodování byla Rada plemenné knihy upozorněna pracovníkem Equiservisu Konsulent na porušování Plemenářského zákona tímto chovatelem. Rada plemenné knihy vznesla požadavek na ČPI o informaci o tomto chovateli..

 

3, Informace a přihlášky na výstavu Moravy a Slezska v Tlumačově ve dnech 26 a 27 června..  Přihlášky koní ČSP posílat Ing. Stanislavu Hošákovi.

 

4, Informace o účasti na Celostátní přehlídce ČSP – Olešnice . Výstava bude otevřena i pro nově vzniklou sekci „malý kůň“ . Součástí výstavy bude svod klisen pro zápis do nové sekce. Info a přihlášky pan Adolf Oodložil.

 

5, Informace o účasti na výstavě Pardubice ve dnech 3. až  5. září 2010. Předpokládaní účast tří párů spřežení ČSP. Zajišťuje pan Adolf Odložil, který je současně členem programové rady výstavy. (Porada je 23.6 na závodišti v Pardubicích).

 

6, První závody spřežení ČSP se budou konat 26.6.2010 v Žadlovicích. Bližší informace a přihlášky pan Aleš Fiala.

 

7, Dohoda s hřebčincem Písek o pořádání předvýběru hřebců pro českou oblast.

 

8, Nákup vlastních čísel a obřišníků na Celostátní přehlídku a výstavu ČSP.

 

9, Návrh na utvoření vlastní knihy ČSP, která by obsahovala všeobecnou část, fotografie, ŘPK, šlechtitelský a akcelerační program, výkonnostní zkoušky aj.. Tuto knihu by vesměs zpracovával Ing. Hošák