Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Sport - Vozatajství

 

ROK 2014 plán akcí

 

Návrh termínů na vozatajské závody ČSP v roce 2014:

24.5. - Ranč Ladná (Vlašic Petr)

14.6. – Olešnice (Odložil Adolf)

05.7.- Kobeřice (Ziegl Libor)

20.7. – Hradec nad Mor.

09.8. – Velké Hoštice (Fiala Aleš)

6.9. Pardubice  nebo 20.9 Lysá nad Labem (při výstavě koní)

27.9. Finále – Ranč Ladná (Vlašic Petr)

 

ROK 2013 plán akcí

Výsledková tabulka + finále rok 2013

4. ročník vozatajského poháru (VP)  Českého sportovního ponyho 2013

Čtvrtý ročník vozatajského poháru Českého sportovního ponyho, měl celkem 7.kol. Začínalo se 4.5.2013 v Hradci nad Moravicí, kde se to taktéž i ukončilo a to 6.10.2013 při soutěžích Mistrovství České republiky pracovních koní. Zde se konalo poslední 7.kolo a zároveň finále vozatajského poháru Českého sportovního pony. Poháru se zúčastnilo celkem 21 spřežení z celé ČR. Vítězem všech sedmi kol a i vítězem FINÁLE se stal Petr Vlašic + Natálie Blizňáková  s Largo & Realit z Ranče Ladná u Břeclavi, druhé místo ve finále získala Lucie Odložilová + Pavel Poles s Irv Erika & Irv Desire z Pony klubu Olešnice u Bouzova, třetí místo stájový kolega Petr Odložil st. + Petr Odložil ml. Mars Casandra & Bohemian Freyr, čtvrtý pak Aleš Fiala + Monika Petzuchová Šimon & Ben z hřebčína HF

04.05. - 1.kolo VP SCHČSP Hradec nad Moravicí
15.06. - 2.kolo VP SCHČSP Olešnice
29.06. - 3.kolo VP SCHČSP Žadlovice
06.07. - 4.kolo VP SCHČSP Kobeřice
10.08. - 5.kolo VP SCHČSP Velké Hoštice 
21.09. - 6.kolo VP SCHČSP Lysá nad Labem
06.10. - 7.kolo VP SCHČSP  Hradec nad Moravicí + FINÁLE

 

ROK  2012

Výsledková tabulka + finále rok 2012
19.5.  Troubelice - 1.kolo VP SCHČSP
23.6. Žadlovice - 2.kolo VP SCHČSP
15.7. Hradec nad Moravicí - 3.kolo VP SCHČSP
04.8. Velké Hoštice - 4.kolo VP SCHČSP
08.9. Pardubice -5.kolo a Finále VP SCHČSP


ROK  2011

Troubelice
Olešnice
Opava

Pardubice 

Vozatajské parkůry SCHČSP 


1. Pořadatel závodů nezodpovídá za úrazy a ztráty během závodu.
2. Při soutěži juniorů musí vedle juniora přísedět osoba starší 18-ti let a osoby na voze či kočáře mladší 18-ti let, musí být vybaveny bezpečnostní přilbou a vestou.
3. Soutěž je otevřena pro všechna plemena koní do KHV 148cm.
4. Soutěží se s potahovým vozem, či kočárem.
5. Po čas soutěže musí být každý soutěžící korektně oblečen, mít pokrývku hlavy, rukavice a v ruce bič (junioři bič mít nemusí). Přísedící (spolujezdec) musí mít pokrývku hlavy.
6. Způsob startu a pohyb spřežení po trati určí hlavní rozhodčí před závodem
7. Délka trati do
600 m
8. Počet překážek min. 10, max. 15
9. Šířka překážek je min.
200 cm. Všechny překážky musí být shoditelné, nebo obsahovat shoditelné prvky.
10. Všichni účastníci musí splňovat platné veterinární předpisy pro přesun koní.
11. Při sporné situaci vzniklé během soutěže, rozhodující verdikt bude mít hlavní rozhodčí.


Sankce:
1. Porušení každého dílu překážky bude penalizováno 4 trestnými vteřinami
2. Diskvalifikace: neopravený omyl na trati, hrubost.
Při diskvalifikaci soutěžícího musí být odzvoněno.

 

 

 

Doplňující pravidla Vozatajských parkůru SCHČSP pro rok 2011

 

Je společným projektem SCHČSP a ASCHK a pořadatelů jednotlivých kol závodů v České republice. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity vozatajského pony  sportu a zajištění vysoké sportovní úrovně jednotlivých akcí.

 

I. Sportovně technické podmínky:

1.     Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou schválené rozpisy SCHČSP a respektování PJS.

2.     Seriál je přístupný všem vozatajcům s platnou licencí ČJF o.s. ,ale i vozatajcům bez licence(soutěží započítávaných do VP SCHČSP se mohou zúčastnit i zahraniční jezdci, avšak bez možnosti získávat body).

3.     V jedné soutěži VP SCHČSP může bodovat jezdec jen s jedním spřežením, jehož jméno nahlásí určenému členu sboru rozhodčích nejpozději před uzávěrkou startovní listiny (ukončením prezentace do této soutěže). V případě, že má v soutěži spřežení více, musí souhlasit s tím, že zvolené spřežení bude jeho prvým.

4.     Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech získávají vozatajci následující počet bodů:

- v parkuru před finále:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

místo

18

15

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

bodů

5.    

- v parkuru základním v 1.-5. kole:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

místo

15

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

bodů

6.     V závěrečném kvalifikačním kole bude přičteno každému bodujícímu výsledku 5 bodů.

7.     Při udělování bodů jsou při započítávání pořadí vynecháváni zahraniční vozatajci a výsledky českých vozatajců na koních nezvolených pro start v rámci VP SCHČSP.

8.     V případě umístění ex equo se body dělí rovným dílem.

9.     Finálová soutěž proběhne dle systému Mistrovství světa pro nejlepší 4 vozatajce se střídáním spřežení. Do finále postoupí vozatajci s nejvyšším počtem získaných bodů ze 6 – ti soutěží VP SCHČSP. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí počet vítězství (v případě shody rozhodne vyšší součet všech bodů z kvalifikací, ale jestliže ani tento nerozhodne, proběhne ihned po ukončení posledního kvalifikačního kola rozjížďka vozatajců o poslední postupové místo do finále). Jestliže se někdo ze čtveřice finalistů z finálové soutěže omluví, nastupuje další v pořadí jako náhradník.

10.  Vítěz finálové soutěže se stane vítězem VP SCHČSP.

11.  V případě, že bude mít VP SCHČSP generálního sponzora, startující jsou povinni respektovat jeho požadavky na umístění identifikace na sportovním oblečení jezdců,koní, či kočárů. (Identifikace jezdců např. formou pásky na rukávu vozatajce, loga sponzora na kočáře).

12.  Vyhlášení vítězů každého kola ČSP bude probíhat dekorováním vozatajců.

13.  Dekorovaní vozatajci mají povinnost poskytnout rozhovor médiím, účastnit se tiskové konference, pokud budou k účasti vyzvání.

14.  Povinnost pro dekorující je vhodný oděv.

II. Všeobecné údaje:

1.     Soutěže VP SCHČSP musí být soutěžemi s výsledky vyhodnotitelnými na všech místech umístění.

2.     Soutěž VP SCHČSP by měla být v dané disciplíně soutěží hlavní.

3.     V případě , že pořadatel požaduje startovné, musí prvních 25% startujících mít odměnu ve výši startovného a vyšší.

4.     Pořadatel nesmí omezovat počet přihlášených vozatajců oprávněných bodovat ve VP SCHČSP.

III. Organizační zajištění:

1.     Orgánem schvalujícím VP SCHČSP je předsednictvo SCHČSP.

2.     Za sportovně technické podmínky zodpovídá pořadatel.

3.     Za průběh jednotlivých kol zodpovídají rozhodčí určení na tyto závody.

4.     Za zpracování výsledků do průběžného žebříčku a pozvání vozatajců do finále zodpovídá osoba pověřená předsednictvem SCHČSP.

IV. Povinnosti jednotlivých pořadatelů:

1.     V rozpisech svých závodů konkrétně uvést "Tato soutěž je započítávána do seriálu VP SCHČSP".

2.     V případě, že se podaří marketingovému partneru získat pro VP SCHČSP generálního sponzora, umožnit umístění jeho reklamy v areálu v době konání závodů, dle požadavků sponzora, respektovat exkluzivitu prezentace generálního sponzora ve všech areálech.

3.     Výsledkové listiny musí být doručeny předsednictvu SCHČSP

4.     Vyvěsit při závodech tabulku s průběžnými výsledky po předchozím kole.

5.     Propagovat při závodech VP SCHČSP prostřednictvím hlasatele, v oficiálním programu atd.

6.     Pořadatel je povinen zajistit prostory pro novináře a tiskovou konferenci.

V. Systém a pravidla finále ČSP:

1.     Ve finále může nastoupit pouze vozatajec, který bodoval v kvalifikační soutěži.

2.     Finále bude probíhat s výměnou spřežení v pořadí dle následující tabulky:

 

 spřežení 1 

 spřežení 2 

 spřežení 3 

 spřežení 4 

 I. kolo 

A

B

C

D

 II. kolo 

B

C

D

A

 III. kolo 

C

D

A

B

 IV. kolo 

D

A

B

C

3.    
(A – vozatajec postupující z 1. místa po kvalifikacích, B – 2. místo, C – 3. místo, D – 4. místo).

4.     Každý vozatajec bude startovat nejprve se svým spřežením a poté se třemi spřeženími ostatních vozatajců podle výše uvedené tabulky. Soutěžit se bude na 8 překážkách. Vítězem se stane vozatajec s nejnižším časem po přičtení tr. sekund ze všech čtyř kol a následují vozatajci v pořadí  od nejmenšího součtu časů ze 4 kol.

5.     Pokud je soutěžící vyloučen nebo nedokončí parkur z jakéhokoliv důvodu dostane o 20 tr. sekund více než vozatajec, který v tomto kole dosáhl nejhoršího času.

6.     Jestliže kůň z jednotlivých spřežení nebude schopen ze zdravotních důvodů pokračovat po prvním kole v soutěži, bude toto kolo anulováno a výsledek bude určen ze tří kol.

7.     Vozatajcům, kteří měli startovat v dalších kolech se spřežením se zraněným koněm, bude započítán výsledek s vlastním spřežením z kola prvého, místo výsledku se spřežením s koněm zraněným. Jestliže kůň z některého spřežení nebude schopen pokračovat po kole druhém, resp. třetím, získávají vozatajci jenž měli jet v následujících kolech taktéž výhodu výsledku s koňmi vlastními, namísto s koněm (koňmi) zraněným(zraněnými).

8.     Opracování před druhým, třetím a čtvrtým kolem bude probíhat ve vymezeném prostoru na kolbišti, do kterého budou mít přístup pouze vozatajci, trenéři, ošetřovatelé a rozhodčí. Vozatajci budou mít na přípravu cizího spřežení max. 3 min., ve kterých může absolvovat 2 průjezdy. Uzdění musí zůstat na koních stejné jako v prvním finálovém kole, ve kterém startovali s vlastním vozatajcem, bič si může vzít každý vozatajec svůj.

 

* Doplňující pravidla ke stažení  ZDE

* Průběžné výsledky ZDE