Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přihláška na Národní výstavu ČSP

20. 7. 2010
 
Pořádající organizace: SCHČSP
 
Spolupořadatelé:   ASCHK ČR o.s.,....
 
Přihlášky :  Aleš Fiala, Výhon 127, Velké Hoštice 747 31
Přihlášky + fotokopie rodokmenu zasílejte na  :    alfiala@seznam.cz,  marek.michaela@seznam.cz 
 
Veterinární podmínky: dle veterinárních podmínek stanovených KVS
                                              (standardní pro svod)
 
 Výstavní kategorie

 

I., Český sportovní pony (sekce pony a sekce malý kůň )
II., Ostatní pony – otevřená kategorie
 
Výstavní třídy pro ČSP – sekce pony
1. Hřebci
2. Klisny - tříleté
               - čtyřleté,
               - pětileté a starší
3. Valaši
4. Hříbata – letošní
                 - roční
                 - dvouletá
Výstavní třídy pro ČSP – sekce malý kůň

 

1.Hřebci
2.Klisny
3.Ostatní
 
Výstavní třídy pro ostatní pony

 

1. Hřebci
2. Klisny
3. Ostatní
 
Možné změny ve výstavních třídách…dle přihlášených koní (sloučení či rozdělení )
 
Posuzování se uskuteční dle platných pravidel českého Řádu plemenné knihy.
 
Klisny a hřebci 3 a 4letí, kteří se umístí do 3. místa mohou být při splnění ostatních náležitostí Řádu PK zařazeni do Akceleračního programu ASCHK ČR o.s..
 
Věcné ceny: Poháry do 3. místa ve všech vystavovaných třídách          
                       Floty 1. – 5. místo
 
 V případě, že by se výstava z objektivních příčin nekonala (nákaza apod.), budou poplatky použity k uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.
 
Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené koněm či vystavovatelem, za úhyn či zranění koně.
Rada plemenné knihy může přihlášku z vážných důvodů zamítnout.
Musí být dodržována ustanovení zák. ČNR č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání ve znění platných předpisů v celém rozsahu.
 
Po ukončení výstavy v odpoledních hodinách proběhne sportovní odpoledne, ukázky dětí v jízdě na ponících - jezdecké hry( židličková,slalom, barely, parkur) , ukázky v zápřahu- vozatajský parkur . Možnost přihlášení se na místě.