Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český sportovní pony

Český sportovní pony je nové plemeno, které Asociace chovatelů sportovních pony (nyní Svaz chovatelů ČSP) šlechtí od založení plemenné knihy v roce 2000. Cílem šlechtění je všestranně využitelný pony jezdeckého typu s tvrdou konstitucí, dobrou krmitelností, dlouhověký, nenáročný a odolný proti vnějším vlivům. Konstituce a zdravotní stav musí umožňovat ekonomický celoroční chov ve volném ustájení s výběhem. Důraz je kladen na dobrý charakter, rozvážnost, vysokou inteligenci, ovladatelnost a ochotu k práci.

Počty koní v PK ČSP

Rok

Hřebci v chovu

Klisny v chovu

Celkem

2009

48

675

727

2010

42

691

733

2011

51

698

749

2012

44

649

693

2013

 

 

 

2014

 

 

 

2015

 

 

 

Počty klisen na ZV

Rok

ZV pod sedlem

ZV v zápřeži

Celkem

2009

0

0

0

2010

4

2

6

2011

7

7

9

2012

2

0

2

2013

 

 

 

2014

 

 

 

2015

 

 

 

 

CHOVNÝ CÍL


Cílem šlechtění je všestranně využitelný pony jezdeckého typu s tvrdou konstitucí, dobrou krmitelností, dlouhověký, nenáročný a odolný proti vnějším vlivům. Konstituce a zdravotní stav musí umožňovat ekonomický celoroční chov ve volném ustájení s výběhem. Důraz je kladen na dobrý charakter, rozvážnost, vysokou inteligenci, ovladatelnost a ochotu k práci. Český sportovní pony je určen především pro sport dětí a mládeže na všech výkonnostních úrovních. Je dobře využitelný jako rodinný kůň pod sedlo a do zápřahu i pro běžný jízdárenský provoz.

 

Nová sekce plemenné knihy ČSP

V minulých dnech byly schváleny na MZe úpravy Řádu PK Českého sportovního ponyho. Tato plemenná kniha se rozhodla rozšířit svoji působnost i o novou sekci „malého koně“ s kohoutkovou výškou 148-156cm. Pro tuto výškovou kategorii zatím nebyla v ČR žádná vhodná plemenná kniha a klisny této velikosti byly zapisovány do pomocných knih různých svazů. Nyní mají chovatelé vlastníci menší, zejména teplokrevné klisny, možnost zapsat svou klisnu do nové sekce PK ČSP.

Chovatelským cílem sekce malý kůň je vyšlechtění menšího sportovního koně, který bude ovladatelný, šikovný, ochotný, s dobrými skokovými i drezurními předpoklady a jeho hlavní uplatnění by mělo být při přechodu juniorů a dětí z ponyho na větší koně. Analogické plemenné knihy úspěšně působí téměř ve všech sousedních státech a produkty chovu malých koní jsou velmi populární nejen u mládeže, ale také v široké obci hobby jezdců, kterým se tito menší koně lépe ovládají, aniž by museli ubírat ze svých nároků na jezdecké vlastnosti koně, mechaniku pohybu a podobně. Již při letošních svodech klisen mohou chovatelé inspektorům předvést své klisny této výškové kategorie a požádat o zápis do nové sekce PK Českého sportovního pony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinka: Plemenná kniha malých sportovních koní i u nás

 

 

 

 

 

 

 

Absence plemenné knihy teplokrevných koní kohoutkové výšky hůlkové KVH v rozmezí nad 148 po 159 cm

 

 

 

 

 

 

 

činila z koní tohoto vzrůstu chovaném na našem území pouze typ pony nebo pouze typ teplokrevný, tedy koně mimo plemenné knihy.                         

 

 

 

 

 

 

 

 Do plemenných knih pony se tato kategorie nevešla, tam historicky končí pony na 148cm ať rodokmenově by příslušela k jakémukoliv jinému plemeni (Bílek 1953). Standard českého teplokrevníka se 159cm je sám již (sice těsně) pod standardem KVH zušlechťujících evropských plemen – hannoverský a KWPN od 160cm, holštýn a SF od 163cm (Misař 2001),    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otevření pomocných plemenných knih pro klisny již od 156cm u některých teplokrevných svazů bylo pouze jakousi klamnou variantou pro chovatele. A není jich tam, v pomocných plemenných knihách, málo. V plemenné knize českého teplokrevníka bylo koncem minulého roku více jak 600 klisen zapsaných do pomocné plemenné knihy z důvodu vzrůstu a u slovenského teplokrevníka jich bylo ze stejného důvodu něco přes devadesát. Z pohledu plemenářského zákona resp pojmu plemene nejsou tyto klisny představitelkami plemenné knihy uvedených svazů, poněvadž  nesplňují základní exterierovou podmínku plemene - velikost. A představa o tom, že připářením hřebce výškové kategorie vysoko nad 165cm na klisničku se 156cm dosáhneme požadované velikosti je scestná. Chovatelsky ověřená a geneticky podložená informace je jiná.

 

 

 

 

 

 

 

Ale co nejdůležitější – prakticky ve všech evropských státech plemenná kniha pro malé koně existuje. Několik jedinců z těchto plemenných knih přebývajících v naší republice bylo evidováno individuelně a příslušeli k několika (více) zahraničním populacím malého koně. Jen několik z nich se u nás zapojilo do plemenitby, jejich dovozy souvisely více se sportovním využitím.

 

 

 

 

 

 

 

Zatím podle reakcí chovatelů a sportovců převládá spokojenost s nově založenou sekcí „malý kůň“ v rámci plemenné knihy českého sportovního ponyho.  Dokonce před otevřením této sekce byl v České jezdecké federaci zpracován návrh soutěži pro tuto výškovou kategorii koní (Ing Šíma), který mohl vzniknout i bez návaznosti na chovatelský svaz. Výsledky z těchto soutěží se však stanou nezbytnou součástí vlastního šlechtitelského programu ČSP sekce malý kůň a jsou v něm již zakotveny jako selekční kriteria vyššího stupně kontroly užitkovosti a dědičnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Základní informace chovu malého koně jsou v nově zpracovaném Řádu plemenné knihy Českého sportovního ponyho, v jeho Šlechtitelském programu a  Zkušebním řádu.

 

 

 

 

 

 

 

K některým nově zařazeným bodům či změnám v těchto dokumentech patří například požadovaný čtyřgenerační původ plemenného hřebce, parkur u výkonnostních zkoušek hřebců a klisen v sekci malý kůň, známka i za charakter při zápisu klisen do plemenné knihy a nepoměrně náročnější podmínky zařazení hřebců i klisen do Akceleračního programu.

 

 

 

 

 

 

 

Z celých těchto materiálů vyplývá snaha o vytvoření již „výběrové“ plemenné knihy s důrazem na homogenitu původu, jezdecký typ a hlavně užitkové vlastnosti těchto koní zajišťující jejich využití pro mladé a hobby jezdce.

 

 

 

 

 

 

 

Sekce malého koně by v budoucnu měla usnadnit přechod dětí a juniorů z kategorie pony do sedla velkých koní a přání o existenci této výškové kategorie již několik let slýcháme od trenérů zabývajících se výcvikem mládeže na pony. Zároveň je malý kůň určený pro sportovní vyžití řady amatérských jezdců, kteří se necítí být schopní zvládat silné a výkonné teplokrevníky, ale přesto chtějí podávat kvalitní výkony na menších, pro ně ovladatelnějších koních. Tyto dva účely využití malého koně velmi zvýšily popularitu a rozvoj chovu této výškové kategorie v okolních zemích.

 

 

 

 

 

 

 

První výběr plemenných hřebců pro sekci „malý kůň“ se uskutečnil ve středu 5. května v Zemském hřebčinci v Písku.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do plemenitby ještě pro letošní připouštěcí sezonu byli zařazeni dva plemeníci. Anglický plnokrevník QUITE REGAL (IRE), hnědák narozený 10.2.1996

 

 

 

 

 

 

 

po Sadlers Wels (USA), synu světového Northern Dancer (CAN). Matka \Quitre Regal je Blushing Groom (FR). Jak otec, tak otec matky přísluší k línii famózního Nearca (ITA).

 

 

 

 

 

 

 

QUITE REGAL má za sebou úspěšnou dostihovou kariéru. Zaznamenal umístění dostizích I.kategorie a byl dokonce i umístěný (4.místo) v dostihu Listed a to ve Velké jarní v Bratislavě v roce 1999. V generálním handicapu byl ohodnocen vahou 82kg. O výkonnostním a konstitučním prověření v dostizích svědčí 40 startů a na dráze vydržel až do stáří sedmi let.

 

 

 

 

 

 

 

QUITE REGAL bude působit v přirozené plemenitbě na stanici Bášť u pana Berouska.

 

 

 

 

 

 

 

Druhýn licencovaným hřebcem pro plemennou knihu Českého sportovního pony sekci malý kůň byl plemeník 1338 O´BAJAN IV-CZ (OSIEK), bělouš Shagya-arab, narozený 2.3.1995 po Basco z Tekla II po Jussuf I.

 

 

 

 

 

 

 

O´BAJAN IV-CZ již působí v plemenné knize Shagya-araba v České republice a v roce 2009 se stal šampionem plemeníků této plemenné knihy v ČR.

 

 

 

 

 

 

 

Hřebec je ve mateřském hřebčinci v Písku zařazen v inseminaci čerstvým spermatem. Bližší informace o tomto původově a chovatelsky významném plemeníku jsou na stránkách Zemského hřebčince v Písku.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Stanislav Hošák