Jdi na obsah Jdi na menu
 


Körung plemenných hřebců ČSP 11.3. 2017

25. 1. 2017

11.3. - Brno (VFU) - předvýběr plemenných hřebců
informace: FIALA ALEŠ - 602 586 565alfiala@seznam.cz

 

1.ročník předvýběru hřebců do plemenitby plemenných knih zaštiťovanými ASCHK ČR 

Rádi bychom Vás informovali, že dne 11.3. 2017 od 11.00 hodin v hale VFU v Brně proběhne první společný předvýběr hřebců do plemenitby v historii ASCHK ČR.

Tento společný předvýběr by měl být do budoucna jeden z nejvýznamnějších dnů Vaší PK, jelikož na této akci se budou prezentovat, předvybírat, případně prémiovat budoucí plemenní hřebci Vašich PK.

Věříme, že o tuto akci, stejně tak jako v zahraničí, bude do budoucna veliký zájem jak z řad chovatelské veřejnosti, tak z řad milovníků koní.

Než se zájemci v březnu sejdou, je zapotřebí udělat několik nezbytných kroků a vědět, jak akce bude probíhat.

Především bude velmi důležité informovat chovatele - Vaše členy o této akci, tak aby měli zájemci o účast dostatek času pro přípravu svých koní. Dále je nutné zavčas nahlásit do kanceláře ASCHK iniciály daných koní z důvodů tisku katalogů. Program je předběžně naplánován následujícím způsobem: předvedení by postupovalo od nejmenších plemen a končilo největšími plemeny. Při předvádění by bylo možné využít i skokové řady. Plemena předváděna pouze na ruce se samozřejmě nemusí skoku ve volnosti účastnit. V době od 7,00 – 10,30 by bylo umožněno předvádějícím seznámit koně s prostředím haly atd. Předvádění koně budou mít přidělena katalogová čísla a budou je kvůli identifikaci mít neustále viditelně připevněna. Po předvedení koní Vámi určená komise pro danou PK rozhodne o předvýběru daných hřebců. Pokud se zástupci některých plemen nezúčastní (nevyhovuje jim termín, nastavení podmínek pro zařazení v ŘPK atd.) nebudou z neúčasti vyvozovány žádné důsledky. Cílem této akce je pozitivní motivace chovatelů ke společné práci, setkávání a porovnávání svých chovatelských úspěchů a doufáme, že se do budoucna stane chovatelským svátkem. Po dobu akce bude zajištěno občerstvení a vstupné bude dobrovolné. Podrobnější informace Vám budou poskytnuty tajemníkem svazu B. Políčkem.